"> ประวัติศาสตร์ชาติโปรตุเกส ผู้เริ่มการล่าอาณานิคมโลกก่อนอังกฤษ | aisia.net
ประวัติศาสตร์ชาติโปรตุเกสผู้เริ่มการล่า

ประวัติศาสตร์ชาติโปรตุเกส ผู้เริ่มการล่าอาณานิคมโลกก่อนอังกฤษ

by admin
105 views

ประวัติศาสตร์ชาติโปรตุเกส โปรตุเกส คือชนชาติหนึ่งในประเทศยุโรปที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแผ่ขยายอำนาจของชนชาติยุโรปก่อนหน้าประเทศอังกฤษเสียอีก  สำหรับประเทศไทยนั้นอาจเห็นบทบาทของชนชาติ โปรตุเกส ในยุคโบราณได้ผ่านขนมไทยหลายอย่างที่ท้าวทองกีบม้าได้คิดค้นขึ้นมาอย่างทองหยิบ ทองหยอดและฝอยทอง ส่วนหนึ่งก็เพราะท้าวทองกีบม้ามีเชื้อสายของชาวโปรตุกีสนั่นเอง

โดยการแผ่ขยายอำนาจของชนชาติ โปรตุเกส นั้นเริ่มมาตั้งแต่คริสตศักราชที่ 1500 และกินระยะเวลายาวนานมากกว่า 500 ปี อาณานิคมในขณะนั้นกินพื้นที่มากมายหลายทวีปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้ แอฟริกา อินเดีย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การล่าอาณานิคมของชนชาติยุโรปประเทศนี้เริ่มจากความชื่นชอบการเดินเรือผจญภัยไปตามท้องทะเลมาก่อน นับเป็นชาติแรกๆ ที่ออกเดินทางสำรวจท้องทะเลไปทัวโลก ยิ่งเมื่อพวกเขาประสบชัยชนะจากการรบพุ่งที่เมืองเซวตา (Ceuta) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาในปี .. 1419 ก็ยิ่งเป็นการเสริมความมั่นใจให้พวกเขาออกสำรวจและขยายดินแดนต่อไปเรื่อยๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเดินเรือในช่วงแรกของพวกเขานั้นคือการออกสำรวจเพื่อเปิดเส้นทางค้าขาย แต่เมื่อยุโรปชาติอื่นๆ เริ่มออกสำรวจดินแดนและยึดครองอาณานิคมกันบ้าง เป้าหมายของชาติ โปรตุเกส ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นการล่าอาณานิคมตามบ้าง

ซึ่งเมื่อเทียบศักยภาพตามภูมิประเทศ ทรัพยากร และจำนวนประชากรที่ชนชาติ โปรตุเกส มีเทียบกับชาติอื่นๆ ในยุโรปอย่างสเปน หรือฝรั่งเศสแล้วจะพบว่ามีความด้อยกว่ามาก ดังนั้นการล่าอาณานิคมของชนชาตินี้จึงต้องหลีกเลี่ยงการปะทะกับชนชาติอื่นๆ ที่มีอำนาจเหนือกว่าเหล่านี้ แต่กระนั้นชนชาติ โปรตุเกส ก็ถือว่าสามารถกระจายอำนาจได้เกือบทั่วโลก ซึ่งอาณานิคมต่างๆ เหล่านั้นก็สามารถสร้างผลกำไรจากการค้าขายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

แต่เนื่องจากการควบคุมอาณานิคมในพื้นที่ห่างไกลนั้นจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและเทคนิคการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งยิ่งผ่านระยะเวลานานออกไป โปรตุเกส ก็ยิ่งขาดความสามารถในการรักษาสมดุลเหล่านี้ไปเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อการค้าขายกับชาติอาณานิคมของตนเองประสบปัญหาขาดทุนก็ยิ่งส่งผลให้ศักยภาพในการควบคุมอาณานิคมลดน้อยลงตามไปด้วย จนในที่สุด โปรตุเกส ก็ต้องคืนอิสรภาพให้ชาติอาณานิคม ซึ่งดินแดนสุดท้ายที่ โปรตุเกส ปกครองนอกดินแดนนั้นก็คือมาเก๊าที่สุดท้ายก็ได้ส่งมอบคืนให้กับจีนในปีค.. 1999

จึงอาจกล่าวได้ว่าชนชาติ โปรตุเกส คือชนชาติแรกๆ ในยุโรปที่ได้เดินทางไปขยายอิทธิพลตามที่ต่างๆ ทั่วโลกมาก่อนประเทศอังกฤษ ทั้งยังสามารถยึดดินแดนต่างๆ ได้ก่อน ยิ่งเมื่อรวมระยะเวลาที่ โปรตุเกส สามารถรักษาอาณานิคมต่างๆ เหล่านั้นได้ยาวนานกว่า 500 ปีก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นชนชาติที่ประสบความสำเร็จในการล่าอาณานิคมไม่น้อยเลยทีเดียว

บทความล่าสุด