"> คาร์ล มาคส์ และที่มาของลัทธิมาคส์ | aisia.net
คาร์ล มาคส์ และที่มาของลัทธิมาคส์

คาร์ล มาคส์ และที่มาของลัทธิมาคส์

by admin
451 views

คาร์ล มาคส์ และที่มาของลัทธิมาคส์

รูปแบบการปกครองในโลกนั้นมีหลากหลาย ซึ่งนอกเหนือจากระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ยังมีรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่ค่อนข้างแพร่หลายไปยังประเทศสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน หรือรัสเซีย โดยรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นั้นมั้มาจากนักวิชาการ และนักคิดคนสำคัญของโลกอย่าง คาร์ล มาคส์ นั่นเอง
คาร์ล มาคส์ เป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิวที่เกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง ครอบครัวประกอบอาชีพทนายและมีความคิดทางด้านสังคมนิยมอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในส่วนของมาคส์นั้นเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมาตั้งแต่เด็ก ในช่วงมหาวิทยาลัยบิดาได้เรียกร้องให้เขาเรียนกฎหมาย แต่มาคส์ก็กลับไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร ทำให้บิดาต้องย้ายให้เขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลินที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาการมากกว่าเดิม แต่มาคส์ก็กลับไปให้ความสนใจในเรื่องของปรัชญาแทน โดยเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มนิยมเฮเกิลรุ่นใหม่ ที่นำโดย Bruno Bauer แนวคิดของกลุ่มนี้เป็นการโยงความคิดทางปรัชญาของนักคิดคนสำคัญอย่างอริสโตเติล เฮเกิล และนักปรัชญญาคนอื่น ๆ อันเป็นแนวคิดทางปรัชญาเชิงจิตวิทยาที่มีความสอดคล้องต่อการกเนิดของรัฐ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา และปรัชญาเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างไรก็ตามด้วยแนวคิดที่ค่อนข้างรุนแรงของเขา ก็ทำให้มาคส์ถูกเตือนไม่ให้ส่งวิทยานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไปที่มหาวิทยาลัยฟรีดรีช-วิลเฮ็ล์มที่เขาเองศึกษาอยู่ เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ มาคส์จึงต้องส่งวิทยานิพนธ์ของเขาไปยังมหาวิทยาลัยเยนาแทน และทำให้มาคส์เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนี้
เมื่อศึกษาจบมาคส์ได้เริ่มอาชีพการทำงานของเขาในตำแหน่งบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Rheinische Zeitung แต่ด้วยวิธีการให้ข่าวที่ขัดแย้งกับมาตรการควบคุมของรัฐ คาร์ล มาคส์ จึงได้ผันตัวเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง พร้อมกับทำอาชีพเป็นนักข่าวอิสระควบคู่ไปด้วย สุดท้ายการเคลื่อนไหวของเขาก็ทำให้ไมสามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดได้อีกต่อไป แต่ต้องระเห่เร่ร่อนไปตามประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ซึ่งใรช่วงของการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ นี้เองทำให้มาคส์ได้มีโอกาสเขียนงานเขียนสำคัญ ๆ อย่างปัญหาชาวยิวที่กล่าวถึงสิทธิทางสังคมของชาวยิว หรือ อุดมการณ์เยอรมันที่วิพากษ์แนวคิดแบบเฮเกิลที่เน้นแต่ความสุขส่วนตัว และความอับจนของปรัชญาที่วิพากษ์ความคิดแบบสังคมนิยม และหนึ่งในบทความที่ได้ถูกตีพิมพ์อย่างกว้างขวางมากที่สุดคือคำประกาศเจตนาคอมมิวนิสต์ ซึ่งบทความนี้ของมาคส์ได้กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดในยุโรปเป็นอย่างมาก ถือเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติในฝรั่งเศสจนล้มล้างระบบกษัตริย์ในฝรั่งเศสได้สำเร็จ
แนวคิดของ คาร์ล มาคส์ หรือที่เรียกกันว่าลัทธิมาคส์นั้นเป็นการวิเคราะห์รูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการขูดรีดและความขัดแย้งระหว่างชนชั้น มีการอธิบายสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมประวัติศาสตร์มาวิพากษ์การกระทำของพวกทุนนิยม อันเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งและความยากลำบากในชนชั้นแรงงานโดยตรงทั้งที่พวกเขาต้องใช้แรงกายในการสร้างค่าแรว ปต่ก็ต้องนำค่าแรงเหล่านี้ไปใช้ซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ กลับมา ทั้ง ๆ ที่ชนชั้นแรงงานคือเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้ถูกนำไปปรับใช้เพื่อการปกครองในหลากหลายประเทศในปัจจุบัน

บทความล่าสุด