"> ประวัติความเป็นมาของ วันปีใหม่ ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน | aisia.net
ประวัติความเป็นมาของวันปีใหม่

ประวัติความเป็นมาของ วันปีใหม่

by admin
219 views

วันปีใหม่ ของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคนั้นล้วนมีความแตกต่างกันอย่างปีใหม่ของประเทศไทยก็คือวันสงกรานต์ ปีใหม่ของชาวจีนก็คือวันตรุษจีน เป็นต้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าวันปีใหม่ ของชาวยุโรปนั้นเป็นธรรมเนียมปีใหม่ที่เป็นสากลและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคมของทุกปีหลายแห่งในโลกก็จะมีการเลี้ยงเฉลิมฉลองรับปีใหม่กัน แต่ทราบหรือไม่ว่าก่อนที่จะกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่นั้นทางแถบยุโรปได้ผ่านการกำหนดเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่มาหลายครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.เริ่มจากการกำหนดปฏิทิน

การกำหนดปฏิทินให้มี 12 เดือนนั้นพึ่งจะเกิดขึ้นมาในสมัยการปกครองของโรมันโดยกษัตริย์ที่มีพระนามว่าจูเลียส ซีซาร์ เนื่องจากปฏิทินในแบบเดิมนั้นจะมีเดือนทั้งหมด 12 เดือนก็จริง แต่ทุก 4 ปีเดือนจะเพิ่มขึ้นเป็น 13 เดือน ซึ่งมาจากการติดตามความเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล แต่กษัตริย์ซีซาร์นั้นได้นำหลักดาราศาสตร์ของอียิปต์โบราณมาปรับใช้แทน ซึ่งตามปฏิทินนี้ใน 1 ปีจะมีจำนวนวันทั้งหมด 365 วัน และทุก ๆ 4 ปีจะเพิ่มเป็น 366 วัน รวมทั้งกำหนดให้เดือนทั้งหมดมี 12 เดือนเท่านั้น

2.วันปีใหม่ ตามความเชื่อทางจันทรคติ

ในช่วงแรกนั้นทางยุโรปได้นำวันที่ 21 มีนาคมมากำหนดเป็นวันขึ้นปีใหม่ เนื่องจากทางจันทรคตินั้นวันดังกล่าวเป็นวันที่มีช่วงเวลาระหว่างกลางวันและกลางคืนที่ยาวนานเท่ากัน หรือที่เรียกกันว่าวันวสันตวิษุวัตนั่นเอง

3.การเปลี่ยนวันปีใหม่ เป็นวันที่ 1 มกราคม

ปี ค.ศ.1582 องค์สันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 ได้ย้ายวันวสันตวิษุวัตให้เป็นวันที่ 11 มีนาคมแทน จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนกำหนด วันปีใหม่ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งทางพระสันตะปาปาได้กำหนดให้วันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แทน

4.การเกิด April fool’s day

อย่างไรก็ดีก่อนที่หลาย ๆ ประเทศในยุโรปจะกำหนดวันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่ พวกเขาเคยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่มาก่อน ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันขึ้นปีใหม่อย่างกะทันหัน จึงยังส่งการ์ดวันเกิดให้เพื่อน ๆ ในวันที่ 1 เมษายนกันอยู่ เกิดเป็นการล้อเลียนกันว่าคนที่ยังหลง วันปีใหม่ คือคนโง่หรือคนขี้โกหก นานวันเข้าก็กลายเป็นธรรมเนียมการสร้างเรื่องโกหกในวันดังกล่าว เรียกกันอย่างแพร่หลายว่าวัน April fool’s day นั่นเอง

5.การเฉลิมฉลองในประเทศไทย

กรณีประเทศไทยนั้นได้มีการกำหนดเฉลิมฉลองวันปีใหม่ แต่เดิมตามวันทางจันทรคติไม่ได้ยึดตามปฏิทินของทางยุโรป แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มนำธรรมเนียมการนับปฏิทินแบบยุโรปมาใช้ แต่พระองค์ยังคงให้เดือนเมษยนเป็นเดือนแรกของปี ดังนั้นวันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันที่ 1 เมษายน แต่เมื่อประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเข้าสู่สมัยการปกครองโดยจอมพลป. ได้เกิดมติรัฐบาลเปลี่ยนแปลงวันปีใหม่ ให้เป็นวันที่ 1 มกราคมแทน

 

 

บทความล่าสุด