"> ประวัติโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในยุโรป | aisia.net
ประวัติโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในยุโรป

ประวัติโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในยุโรป

by admin
75 views

ประวัติโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในยุโรป

ในปีค.ศ.2020 นี้ปรากฎการณ์โรคระบาด COVID-19 นับเป็นปรากฎการณ์ที่สั่นสะเทือนต่อทุก ๆ บริบทของโลก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการสาธารณสุข เศรษฐกิจ หรือแม้แต่กฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งผลกระทบดังกล่าวคาดว่าจะปรากฏให้เห็นบทโลกนี้ไปได้อีกอย่างยาวนาน ซึ่งหากศึกษาในประวัติศาสตร์ให้ดีจะพบว่าปรากฎการณ์โรคระบาดนั้น เคยเกิดขึ้นบทโลกใบนี้มานานแล้ว แม้แต่ชนชาติยุโรปที่นับว่ามีการดูแลสุขลักษณะที่ดีก็ยังเคยผ่านประสบการณ์การระบาดของโรคร้ายแรงที่สามารถคร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนมาแล้วหลายครั้ง ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. กาฬโรค หรือโรคห่าที่ประเทศไทยเองก็เคยพบการแพร่ระบาดมาแล้ว ซึ่งโรคนี้ได้เคยเกิดการระบาดครั้งใหญ่ไปทั่วทวีปยุโรปและคร่าชีวิตผู้คนไปมากถึง 30 – 60% ของประชากรในยุโรปขณะนั้น จนมีอีกชื่อเรียกโรคระบาดในครั้งนั้นว่า Black death เพราะมองไปทางไหนก็พบเห็นแต่ศพคนตายมากมายก่ายกอง เป็นโรคที่คาดว่ามีหนูเป็นพาหะนำโรค เมื่อร่วมกับระบบสุขอนามัยที่ยังไม่ดีพอก็ยิ่งทำให้การแพร่ระบาดของโรคนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ.1368 – 1350
2. โรคไทฟอยด์ หรือโรคไข้รากสาดน้อยเป็นอาการของโรคอาหารเป็นพิษอย่างหนึ่งแต่ว่ารุนแรงกว่ามาก จึงมักทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการสูญเสียน้ำจากร่างกายอย่างรวดเร็วจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ในที่สุด ซึ่งในยุโรปเคยเกิดการระบาดของโรคนี้ครั้งใหญ่ในช่วง 430 – 426 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งเป็นยุคที่กรีกกำลังรุ่งเรืองอำนาจ แต่ด้วยความรุนแรงของโรคระบาดไทฟอยต์จึงทำให้กรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีกอ่อนแอลง และสูญเสียอำนาตปกครองทวีปยุโรปไปในที่สุด
3. โรคฝีดาษ ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวยุโรปในช่วงคริสตวรรษที่ 15 ได้เป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบาดนี้มีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง 3 ใน 10 คน และหลายคนที่รอดชีวิตมาได้ก็มักจะเกิดบาดแผลที่ร่างกายอย่างรุนแรง เป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิต หรืออาจถึงขั้นตาบอดได้เลยทีเดียว โรคนี้เคยคร่าชีวิตประมุขของประเทศอังกฤษไปถึง 3 พระองค์คือราชินีแมรีที่ 2 และพระสวามี พระเจ้าวิลเลียมที่ 1 รวมถึงน้องสาวของพระองค์ควีนแอนน์ที่ 1 ด้วย
4. โรคไข้หวัดสเปน เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ.1918 – 1920 ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ไม่นาน อาการของโรคคล้ายกับไข้หวัดใหญ่แต่ว่ารุนแรงกว่ามาก ผู้ที่เสียชีวิตมักจะเป็นกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาว ซึ่งเชื่อกันว่าการเคลื่อนพลในช่วงสงครามคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รุนแรง เชื่อว่าในครั้งนั้นมีผู้ติดเชื้อมากถึง 500 ล้านคนจากมั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตจากโรค 50 – 100 ล้านคน เหตุผลที่เรียกโรคนี้ว่าไข้หวัดสเปน เพราะสเปนคือชาติแรกที่ออกมาระบุว่านี้คือโรคระบาดอุบัติใหม่ที่ร้ายแรงนั่นเอง
จึงอาจกล่าวได้ว่าภาวะโรคระบาดนั้น ไม่ใช่ภาวะใหม่ของโลก แต่เป็นภาวะที่มักส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกได้เป็นอย่างมาก เราจึงต้องตื่นตัวและคอยติดตามข่าวสารต่าง ๆ อย่างระมัดระวังเพื่อการรับมือที่ถูกต้อง สามารถสร้างความปลอดภัยให้ตนเองและครอบครัวได้นั่นเอง

บทความล่าสุด