"> ประวัติที่มาของคลองสุเอซเส้นทางพาณิชย์ที่สำคัญของโลก | aisia.net
ประวัติที่มาของคลองสุเอซเส้นทางพาณิชย์ท

ประวัติที่มาของคลองสุเอซเส้นทางพาณิชย์ที่สำคัญของโลก

by admin
241 views

ประวัติที่มาของคลองสุเอซเส้นทางพาณิชย์ที่สำคัญของโลก

คลองสุเอซคือคลองที่มีความสำคัญทางพาณิชย์โลกมาช้านานแล้ว ถือเป็นโครงการขุดคลองขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่แรกของโลก เพราะอายุของคลองนี้ยาวนานมากว่า 150 ปีแล้ว เชื่อมต่อระหว่างทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียน และทะเลแดง คลองนี้ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย เป็นคลองที่มีระยาวถึง 193.3 กิโลเมตร กว้าง 250 – 300 เมตร ใช้เวลาในการขุดคลองยาวนานถึง 10 ปี และมีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1869

ความสำคัญของคลองสุเอซคือใช้เป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งที่มีความสำคัญมากของโลก ในแต่ละปีมีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรมากกว่า 1.8 หมื่นลำ สร้างรายได้ให้กับประเทศอียิปต์ที่เป็นเจ้าของคลองในปัจจุบันได้มากถึง 1.6 แสนล้านบาทต่อปี เหตุผลที่คลองนี้มีความสำคัญก็เนื่องมาจากหากไม่ใช่เว้นทางคลองนี้ เรือเดินสมุทรที่สัญจรไปมาระหว่างทวีปแอฟริกาและทวีปเอเซียนั้นจะต้องอ้อมแหลมกู้ดโฮปไป ซึ่งนับเป็นระยะที่ยาวถึง 8,900 กิโลเมตรเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นการร่นระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจาก 2 – 3 เดือนให้เหลือเพียง 1 เดือนเท่านั้น

อย่างไรก็ดีความคิดในการสร้างคลองสุเอซนั้นมีมายาวนานกว่า 4,000 ปีแล้ว ตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ แต่ติดที่เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยนั้น และความแตกต่างของระดับน้ำทะเลระหว่างทะเลแดง และทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียนที่ไม่เท่ากันทำให้โครงการการขุดคลองนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ต่อมากษัตริย์นโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศสได้เกิดดำริที่จะขุดคลองนี้ขึ้นมาอีกครั้ง แต่เนื่องจากปัญหาความไม่สงบภายในฝรั่งเศสและความไม่พร้อมทางด้านงบประมาณจึงทำให้โครงการนี้ถูกระงับไปชั่วคราว และถูกฟื้นฟูโครงการขึ้นมาอีกครั้งในปี ค.ศ. 1858 โดยมอบหมายให้นาย เดอ เลสเซป ผู้ดำรงตำแหน่งราชทูตฝรั่งเศสประจำอียิปต์ และมีสายสัมพันธ์พิเศษกับอียิปต์เป็นผู้ดำเนินการ นาย เดอ เลสเซป เริ่มโครงการตั้งบริษัทคลองสุเอซขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1858 และลงมือขุดคลองในวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1859 และสำเร็จในปีค.ศ. 1869 การขุดคลองเริ่มที่เมือง Port Said ฝั่งทวีปเอเชีย ไปสิ้นสุดที่เมือง Port Tawfik ฝั่งยุโรป

ตลอดระยะเวลาการให้บริการคลองสุเอซที่ยาวนานกว่า 150 ปีนั้น คลองนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาหลายครั้งทั้งการเพิ่มความลึกให้เรื่อเดินสมุนทรเดินทางได้สะดวกมากขึ้น มีการเพิ่มความกว้างเพื่อรองรับความคับคั่งของเรือสมุทรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน และเคยผ่านการก่อสงครามเพื่อแย่งชิงสิทธิในการเป็นเจ้าคลองนี้อีกหลายครั้ง โดยครั้งที่ถือว่ายาวนานที่สุดนั้นกินเวลานานถึง 8 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 1967 – ปี ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นสงครามระหว่างชาติอาหรับและอิสราเอล โดยประเทศอียิปต์ที่อยู่ทางฝั่งอาหรับได้ทำการปิดคลองเพื่อไม่ให้กองทัพฝั่งอิสราเอลสามารถสัญจรผ่านคลองไปได้ ทำให้มีเรือสินค้าตกค้างอยู่ในคลองระหว่างนั้นถึง 14 ลำ ซึ่งทางบริษัทเดินเรือเหล่านั้นต้องคอยผลัดเปลี่ยนเวรยามมาเฝ้าสินค้าที่อยู่บนเรือนานถึง 8 ปีจนกว่าคลองจะเปิดอีกด้วย ในระหส่างที่เรือจอดอยู่นิ่งนั้นได้ถูกฝุ่นทรายจากทะเลทรายปกคลุมจนมีชื่อเรียกจนานามว่า Yellow fleet เรียกได้ว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดกับคลองนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนส่งผลกระทบได้ทั่วโลก สมดังคำที่นายเดอ เลสเซปได้กล่าวไว้ในวันที่ทำพิธีเปิดคลองว่า มันเป็นหนี้บุญคุณ และเป็นสมบัติของความทะเยอทะยานแห่งมนุษยชาติ

 

 

บทความล่าสุด