"> ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน | aisia.net
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

by admin
274 views

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฮ่องสอนเคยเป็นถิ่นที่อยู่ที่แปลกที่สุดของมนุษย์ตั้งแต่สมัยยุคก่อนบริษัทจะหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ในทำแถบอำเภอบางมะผ้าพบเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหารเช่นเมล็ดน้ำเต้าแตงกวาถั่วฝักยาวข้าวเปลือกและยังมีโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดพบในโลงผีแมนลูกปัดเมล็ดข้าวเสร็จภาชนะดินเผาขวานหินเป็นต้นนักโบราณคดีได้ศึกษาว่าเป็นมนุษย์ยุคหินในช่วงเจ็ดพันถึงสี่พันห้าร้อยปีประมาณปีพศสองสามเจ็ดสี่ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยของพระยายุทธวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่สี่เจ้าพยายามโมโหโสดประเทศเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ห้าขณะเป็นอุปสรรคต้องการช้างป่าไว้ใช้งานจึงให้แก้วเมืองมาเป็นแม่กองนำไพร่พลช้างต่อและหมอควาญออกเดินทางไปตรวจชายแดนด้านตะวันตกของนครเชียงใหม่และจับช้างป่ามาฝึกใช้งานเจ้าแก้วเมืองมายกขบวนเดินทางล่อแหลมจะเมืองเชียงใหม่ผ่านไปถึงเมืองปายใช้เวลาหลายคืนจนบรรลุถึงป่าโปรงแห่งหนึ่งทางทิศเหนือริมฝั่งแม่น้ำปายเป็นบริเวณที่มีหมูป่าลงมากินโป่งกันอย่างชุกชุมส่วนเจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่าจากที่นี่เป็นทำเลดีมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์สมควรที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านจึงหยุดพักที่นี้และเรียกผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมห้วยริมเขาซึ่งเป็นชาวไทใหญ่และกะเหรี่ยงมาประชุมชี้แจงให้ทราบถึงความคิดที่จะตั้งบริเวณนี้ขึ้นมาเป็นหมู่บ้านและบุกเบิกที่ดินที่เป็นไรหนาวที่ทำมาหากินต่อไปเจ้าแก้วเมืองมาแต่งตั้งให้ชาวไทใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดและมีความรู้ดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านชื่อผกามองให้เป็นกลางหรือตำแหน่งนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองและคอยควบคุมและดูแลให้คำแนะนำลูกบ้านในการดำเนินการต่อไปประการออกได้ชักชวนเกลี้ยกล่อมพวกที่อยู่ใกล้เคียงให้ย้ายมาอยู่รวมกันแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่าบ้านโป่งหมู่ต่อมาเพี้ยนเป็นปางหมูเมื่อจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วเจ้าแก้วเมืองมาก็ยกขบวนเดินทางตรวจชายแดนและคล้องช้างป่าต่อไปจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่งมีรอยช้างป่าอยู่มากมายก็หยุดคล้องช้างป่าได้หลายเชื้อและตั้งแต่ข้อข้อสอบช้างในร่องห้วยลืมหวยนั้นเป็นพื้นที่ราบกว้างขวางพื้นดินกว่าบ้านโป่งหมูและมีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าแก้วเมืองเห็นว่าทำเลนี้เหมาะพอที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งจึงเรียกชาวไทใหญ่คนหนึ่งจากบ้านปวดมือแสนโกมบุตรของคำผกามองให้มาเป็นหัวหน้าเกลี้ยกล่อมผู้คนให้มาอยู่รวมกันจนกลายเป็นหมู่บ้านเรียกว่าบ้านแม่ฮ่องสอนนั่นเอง

 

บทความล่าสุด