"> ที่มาของปฏิทิน Calendar | aisia.net
ที่มาของปฏิทิน Calendar

ที่มาของปฏิทิน Calendar

by admin
325 views

ที่มาของปฏิทิน Calendar

ปฏิทินหรือที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า calendar เป็นคำที่มาจากภาษาโรมันที่เป็นคำพูดติดปากของชาวกรีกโบราณหรือเพี้ยนมาจากคำว่า kalend ในภาษาอังกฤษคือ แปลได้ว่าการร้องบอกหรือไอครายโดยในสมัยโบราณจะมีคนที่คอยตะโกนบอกชาวเมืองเพื่อบอกกล่าวเหตุการณ์ต่างๆที่จะถูกกิดขึ้นรวมถึงคอยบอกวันที่และเดือนใหม่ใหม่ที่กำลังจะมาถึงส่วนมากแล้วเพื่อใช้สำหรับบอกหนี้ที่ยังค้างหรือการจ่ายเงินที่นัดวันกันไว้ให้ชำระ

 

หลังจากนั้นจึงเกิดปฏิทินแบบกระดาษเพื่อใช้แทนคนที่คอยมาบอกเวลาเพื่อความถูกต้องและแม่นยำลงเป็นลายลักษณ์อักษรปฏิทินถือว่าเป็นสิ่งที่บอกเวลาและกลายเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตประจำวันจนถึงทุกวันนี้

จริงแล้วปฏิทินยุคโบราณนั้นในประเทศไทยถูกตีพิมพ์ขึ้นมาในปี 2385 แต่ความเก่าแก่ของปฏิทินโลกนั้นมีมานานแล้วกว่านับทศวรรษที่ค้นพบและเชื่อว่าชนชาติแรกที่คิดค้นระบบปฏิทินนั่นก็คือชาวบาบิโลนหรือบาบิโลเนียซึ่งพวกเขากำหนดวันเดือนปีโดยสังเกตจากระยะต่างๆของดวงจันทร์หรือแสงของดวงจันทร์ซึ่งก็คือสังเกตข้างขึ้นค้างแรมเหมือนในประเทศไทยนั่นเอง

วิธีการง่ายๆที่ชาวบาบิโลนสังเกตข้างขึ้นค้างแรมก็คือเมื่อเกิดค้างขึ้นและค้างแรมครบหนึ่งรอบก็จะถือเป็นหนึ่งเดือนปฏิทินแบบนี้ก็คือปฏิทินจันทรคติและพวกเขายังกำหนดให้หนึ่งปีนั้นมีทั้งสิ้นสิบสองเดือนเหมือนอย่างในปัจจุบันอีกด้วยสาเหตุที่ชาวบาบิโลเนียกำหนดให้หนึ่งปีมีสิบสองเดือนเพราะว่าเมื่อเกิดค้างขึ้นค่าแรงครบสองครั้งฤดูกาลจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งหรือฤดูกาลจะวนกลับมาเหมือนเดิมหลังจากผ่านไปสิบสองครั้งแล้วนั่นเองแล้วต่อมาอาณาจักรที่ยอมรับเอาปฏิทินของชาวบาบิโลนมาใช้ก็คือชาวอียิปต์และชาวกรีซเมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้นชนชาติที่เอาปฏิทินบาบิโลนมาใช้ก็ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

อย่างเช่นชาติชาวอียิปต์ที่พัฒนาปฏิทินได้อย่างมากที่สุดแต่เดิมชาวโรมันกำหนดหนึ่งปีให้มี355 วันแต่ทุกๆ4 ปีต้องเพิ่มวันเข้าไป 22วัน เพื่อให้ตรงกับฤดูกาลหรือการคำนวณแบบสุริยะคติ จนกระทั่งเมื่อ46ปีก่อนคริสศักราชจูเลียสซีซาร์แห่งโรมันได้เข้าครอบครองอียิปต์และนำแนวคิดของนักดาราศาสตร์อียิปต์ชื่อโซชิเจเนทมาปรับปรุงให้หนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันปฏิทินแบบนี้เรียกว่าปฏิทินจูเลียนซึ่งใช้กันมาจนถึงปีค.ศ.1582 เราจะเห็นได้ชัดว่าปฏิทินโบราณนั้นถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาจากมหาชาติอำนาจในสมัยนั้นมั่วจะเป็นอียิปต์โรมันกรีกหรือชาวบาบิโลเนียซึ่งเป็นชาติแรกของโลกที่คิดค้นระบบต่างๆที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ พาร์ทต่อไปเราจะมาพูดถึงการกำเนิดไปถึงครั้งแรกในประเทศไทย

 

บทความล่าสุด