"> ตำแหน่งขุนนางในราชสำนักอังกฤษมีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร | aisia.net
ตำแหน่งขุนนางในราชสำนักอังกฤษมีอะไรบ้าง

ตำแหน่งขุนนางในราชสำนักอังกฤษมีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

by admin
419 views

ตำแหน่งขุนนางในราชสำนักอังกฤษมีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

ขุนนางไม่ว่าจะในราชสำนักใด หรือประเทศใด ล้วนแต่มีลำดับชั้นต่าง ๆ กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเทศอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ราชสำนักมาอย่างยาวนาน ก็ยิ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากราชสำนักประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน โดยขุนนางใน ราชสำนักอังกฤษ สามารถแบ่งดื้2 ประเภทหลัก ๆ คือขุนนางโดยการสืบตระกูล (Hereditary Peer) เป็นตำแหน่งขุนนางที่สามารถสืบทอดให้กับทายาทไล่ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละรุ่น จนกว่าจะสิ้นสุดผู้สืบตระกูล และตำแหน่งขุนนางแบบตลอดชีพ (Life Peer) เป็นบรรดาศักดิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ และไม่สามารถสืบทอดต่อไปให้ทายาทได้ และลำดับชั้นของขุนนางนั้นมีดังต่อไปนี้

  1. ดยุค (Duke กรณีพหุพจน์คือ Dukes) หากสตรีรับตำแหน่งหรือภรรยาของดยุคจะเรียกว่า ดัชเชส(Duchess กรณีพหุพจน์คือ Duchesses)
  2. มาควิส (Marquess กรณีพหุพจน์คือ Marquesses) หากสตรีรับตำแหน่งหรือภรรยาของมาควิสจะเรียกว่า มาร์เควียเนส (Marchioness กรณีพหุพจน์คือ Marchionesses)
  3. เอิร์ล หรือ เค้านต์ (Earl หรือ Count กรณีพหุพจน์คือ Earls และ Counts) หากสตรีรับตำแหน่ง หรือภรรยาของเอิร์ลจะเรียกว่าเค้าเตส(Countess กรณีพหุพจน์คือ Countesses)
  4. ไวส์เคานต์ (Viscount กรณีพหุพจน์คือ Viscounts) หากสตรีรับตำแหน่ง หรือภรรยาของไว้เคานต์จะเรียกว่า ไวเคาน์เตส (Viscountess กรณีพฟูพจน์คือ Viscountesses)
  5. บารอน (Baron กรณีพหุพจน์คือ Barons) หากสตรีรับตำแหน่ง หรือภรรยาของบารอนจะเรียก บารอเนส (Baroness กรณีพหุพจน์คือ Baronesses)

นอกจากนี้ยังมีคำเรียกบรรดาศักดิ์สำหรับขุนนางใน ราชสำนักอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นบารอนขึ้นไปอย่างย่อ ๆ ว่าลอร์ด เช่น ลอร์ดสเปนเซอร์ ลอร์ดแบรนดอน กรณีผู้หญิงจะใช้คำย่อว่าเลดี้ และเรียกเฉพาะชื่อบรรดาศักดิ์ที่ถือไว้เท่านั้น อย่างดยุคแห่งอินเดตเบอระ พระสวามีในควีนอลิซาเบธที่ 2 ไม่มีการใช้ชื่อตัว หรือนามสกุล

กรณีบุคคลที่ยศต่ำกว่าพูดกับดยุคหรือดัชเชส จะต้องลงท้ายประโยคว่า Your grace แต่กับขุนนางระดับมาร์ควิสถึงไวส์เคานท์ บุคคลที่ยศต่ำกว่าต้องลงท้ายประโยคว่า My lord เมื่อสนทนาด้วย ส่วนบารอนและตำแหน่งที่ต่ำกว่าจะไม่มีคำลงท้ายพิเศษ

ภรรยาของขุนนางจะได้ตำแหน่งตามสามี แต่ถือว่าไม่มีสิทธิ์เทียบเท่าขุนนางใน ราชสำนักอังกฤษ หรือ House of Lords ต้องเป็นสตรีที่ได้สืบทอดจำแหน่งทางสายเลือดหรือการแต่งตั้งเท่านั้น

อาจกล่าวได้ว่าคำว่า ลอร์ด (Lord) นอกจากจะเป็นสรรพนามเรียกขุนนางชายที่มีบรรดาศักดิ์ที่มีกำลังพล และอำนาจแล้ว ยังใช้เรียกบุคคลในชนชั้นสูงที่มีศักดินาในการถือครองที่ดิน ผลผลิตและแรงงานผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนของตนอีกด้วย ปัจจุบันคำว่า ‘ลอร์ด’ ยังใช้เรียกผู้ที่ถือครอบครองหรือมีอำนาจเหนือพื้นที่ต่าง ๆ เช่น แลนด์ลอร์ด หรือเศรษฐีที่ดินนั่นเอง ต่อจากบุคคลที่เป็นลอร์ดก็จะใช้คำนำหน้าเป็นคำว่า มิสเตอร์ (Mr.) แทน

การปกคริงในสภาขุนนาง (House of Lords) ของ ราชสำนักอังกฤษ หรือมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า the Lords หรือก็ตือสภาสูงของรัฐสภาอังกฤษในปัจจุบัน จะปกครองด้วย อาร์กบิชอป 2 องค์ บิชอปอีก 24 องค์ และ สมาชิกขุนนาง 692 ท่าน สภาขุนนางนี้มีอีกชื่อเรียกคือ Lords of Parliament ในอดีตทายาทของขุนนางอังกฤษจะได้เข้าเป็นสมาชิกของสภาขุนนางตามสายเลือด แต่กฎดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนไปในปี ค.ศ. 1999 โดยผู้ที่จะเข้าสภาต้องได้รับการแต่งตั้งก่อน

 

 

บทความล่าสุด