"> ความแตกต่างระหว่าง ซาตานและปีศาจ | aisia.net
ความแตกต่างระหว่างซาตานและปีศาจ

ความแตกต่างระหว่าง ซาตานและปีศาจ

by admin
216 views

ซาตานและปีศาจ ซาตาน (Satan) และปีศาจ (Devil) อาจเป็นคำนามที่กล่าวถึงสิ่งชั่วร้ายในความเชื่อของชาวยุโรป ซึ่งหลายคนก็อาจสงสัยว่าทำไมจะต้องเรียกแตกต่างกัน ซึ่งก่อนที่จะอธิบายลักษณะที่แตกต่างกันนั้นต้องอธิบายถึงรากศั/พท์ที่มาของคำทั้ง 2 คำนี้เสียก่อน โดยคำว่าซาตานนั้นมาจากภาษาฮีบรูมีความหมายของคำว่าเป็นปฏิบักษ์ หรือผู้อยู่ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ที่เป็นปฏิปักษ์หรือฝ่ายตรงข้ามของพระเป็นเจ้านั่นเอง ส่วนคำว่าปีศาจหรือ Devil นั้นเป็นคำศัพท์ที่มีรากศัพท์จากภาษากรีก หมายถึงผู้ให้ร้าย หรือผู้กล่าวหา

ตามความเชื่อในคริสต์ศาสนา ซาตานที่มีบทบาทมากที่สุดนั้นก็คือซาตานที่มีนามว่าลูซิเฟอร์ อดีตเทวดาที่เกิดความคิดทรยศอยากเป็นปฏิบักษ์กับพระผู้เป็นเจ้าจึงถูกพระองค์ลงโทษให้ตกสวรรค์ลงไปอยู่ยังขุมนรกชั้นที่ลึกที่สุด กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในขุมนรกคอยล่อลวงให้ผู้คนหันหลังให้กับพระเจ้าแล้วหันมานับถือตัวลูซิเฟอร์แทน กลายเป็นตัวแทนความความอิจฉาและการล่อลวงในหลักศาสนาและความเชื่อของชาวยุโรป ทั้งที่ก่อนที่จะตกสวรรค์นั้นลูซิเฟอร์ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาที่พระผู้เป็นเจ้ารักและเอ็นดูมากที่สุด แต่กลับอิจฉาริษยาที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาและให้ความสำคัญมากกว่าตนจึงคิดจะทำร้ายมนุษย์จนถูกพระเจ้าลงโทษ

ส่วนปีศาจคือสิ่งชั่วร้ายที่มีมาในโลกมาแต่เดิมแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับบรรดาทูตสวรรค์ โดยเชื่อกันว่าปีศาจตนแรกที่เป็นที่รู้จักบนโลกมุษย์นั้นก็คือลิลิธ ผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นผู้หญิงคนแรกบนโลกใบนี้ โดยพระเจ้าตั้งใจให้เธอเป็นคู่ครองกับอดัม ชายคนแรกที่พระองค์สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทว่าลิลิธกลับมีความคิดที่เป็นกบฎไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอดัม เพราะถือว่ามีกำเนิดออกมาพร้อมๆ กันและจากดินเหมือนกันจึงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สุดท้ายหญิงสาวก็หนีออกจากสวนอีเดนแล้วไปเข้าร่วมกับพวกปีศาจให้กำเนิดบุตรที่เป็นปีศาจขึ้นมามากมาย แต่เมื่อถูกพระผู้เป็นเจ้าตามมาลงโทษด้วยการสังหารบุตรที่เกิดจากเธอและปีศาจ เธอก็ยิ่งโกรธแค้นพระเป็นเจ้ามากขึ้น จึงหาทางทำร้ายมนุษย์คนอื่นๆ โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะต้องการเอาคืนพระเจ้า หญิงสาวได้กลายเป็นตัวแทนของปีศาจในคัมภีร์โบราณหลายครั้งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายและมารยายั่วยวน

จากรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วจึงอาจสรุปได้ว่าแม้ว่าซาตานและปีศาจจะเป็นตัวแทนสิ่งชั่วร้ายเหมือนๆ กัน แต่ทั้ง 2 สิ่งนี้ก็มีรายละเอียดและที่มาที่ไปแตกต่างกัน อยู่คู่กับโลกมนุษย์เหมือนกับแสงสว่างและความมืด ดังนั้นเพื่อให้มนุษย์ได้รับชีวิตที่ดีหลังความตาย หรือได้ขึ้นสวรรค์ มนุษย์ก็จะต้องเชื่อฟังในพระเจ้า อยู่ในศีลในธรรม ไม่หลงไปกับความชั่วร้ายหรือสิ่งล่อลวงของซาตานและปีศาจ

บทความล่าสุด