"> ชาร์เลอมาญ กษัตริย์ที่ได้รับสมญานามเป็นบิดาแห่งยุโรป | aisia.net
ชาร์เลอมาญ กษัตริย์ที่ได้รับสมญานาม

ชาร์เลอมาญ กษัตริย์ที่ได้รับสมญานามเป็นบิดาแห่งยุโรป

by admin
264 views

ชาร์เลอมาญ กษัตริย์ที่ได้รับสมญานามเป็นบิดาแห่งยุโรป

ชาร์เลอมาญ นับเป็นกษัตริย์ที่ม่ความยิ่งใหญ่มากในยุโรปช่วงยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นพิสูจน์ได้จากการที่พระบรมฉายาลักษณ์ถูกนำมาใช้เป็นรูปภาพบนไพ่คิงส์โพธิ์แดงมาจนถึงทุกวันนี้ พระองค์ถือกำเนิดในราชสกุลแห่งนครแฟรงค์ (หรือฝรั่งเศสในยุคโบราณ) โดยถือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่พยายามรวบรวมทวีปยุโรปให้เป็นปึกแผ่นเป็นคนแรก เพราะแต่เดิมจะมีลักษระการปกครองแบบไม่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แต่กระจายออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยกระจัดกระจายกันอย่างเป็นอิสระ
ชาร์เลอมาญ ทรงครองราชอณาจักรแฟรค์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 768 ก่อนที่จะทรวงควบรวมดินแดนลอมบาร์กที่มีชายแดนติดกันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการอภิเษกเจ้าหญิงแห่งลอมบาร์กเป็นพระมเหสี ทำให้ทรงมีตำแหน่งเป็นจักรพรรดิ์แห่งลอมบาร์กควบควมไปด้วย ตลอดช่วงชีวิตของพระองค์มีพระราชกรณียกิจหลักอยู่ 2 อย่าง คือการขยายดินแดนเพิ่มความเป็นปึกแผ่นให้กับอณาขักรแฟรค์ของพระองค์ และอีกประการคือการฟื้นฟูวิทยาการความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย มีชื่อเรียกยุคดังกล่าวว่า สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในจักรวรรดิการอแล็งเฌียง โดยพระองค์ได้มีการสร้างปราสาทราชวังและมหาวิหารขึ้นที่เมืองอาเคิน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในอณาเขตของประเทศเยรมันนี มหาวิหารที่พระองค์สร้างถือเป็นสัญลักษณืแห่งการนำคริสตศาสนามาเป็นศาสนาสำคัญในทวีปยุโรป
นอกจากนี้พระองค์ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งคนในยุคสมัยของพระองค์ยังถือว่ารู้หนังสือกันน้อยมาก โดยทรงสร้างโรงเรียนขึ้นมา และเชิญพระจากสำนักวาติกันมาเป็นอาจารย์ประจำ ทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอารยธรรมของยุโรปในเวลาต่อมา และเมื่อดินแดนของ ชาร์เลอมาญ มีการขยายกว้างขวางมากขึ้น พระองค์จึงได้ริเริ่มระบบการจัดเก็บภาษี และการบริหารงานด้วยบรรดาข้าหลวง แต่พระองค์ก็ยังประสบปัญหากับการบริหารดินแดนที่มีอณาเขตกว้างไกลกว่าในอดีต สุดท้ายจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างพระองค์และลอมบาร์กจนพระองค์ต้องขับพระมเหสีออกจากราชสำนักแฟรงก์ และชาวลอมบาร์กยังถือโอกาสโจมตีกรุงโรมเพื่อควบคุมองค์พระสันตะปาปาอีกด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัดอย่าง ชาร์เลอมาญ จะยกพลไปช่วยองค์พระสันตะปาปาอย่างแข็งขันไม่รอช้า วีรกรรมในครั้งนี้ทำให้พระสันตะปาปาแต่งตั้งให้พระองค์เป็นจักรพรรดิแห่งชาวโรมันเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง นับเป็นการยกย่องให้สถานะของพระองค์เทียบเท่ากับจักรพรรดิโรมันโบราณเลยทีเดียว และเท่ากับว่าพระองค์มีดินแดนอิตาลีในปัจจุบันอยู่ในปกครองอีกด้วย อย่างไรก็ดีเนื่องจากการมีปัญหากับมเหสีโดยพระองค์ผ่านการสมรสถึง 4 ครั้ง ทำให้ในช่วงท้ายของพระชนม์ชีพพระองค์มีความจำเป็นต้องแบ่งดินแดนในปกครองออกเป็น 3 ส่วนเพื่อมอบหมายให้พระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ปกครอง แต่ในภายหลังก็เหลือเพียงพระโอรสที่มีนามว่าหลุยส์เป็นผู้ปกครอง เพราะพระราชโอรสองค์อื่น ๆ ได้สิ้นพระชนม์ไปเสียก่อนพระราชบิดา ตัวองค์ ชาร์เลอมาญ เองได้สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 714 รวมสิริอายุ 71 พรรษา และพระศพได้ถูกฝังไว้ที่มหาวิหารอาเคินอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

บทความล่าสุด