"> คาบสมุทรสแกนดิเนเวียคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร | aisia.net
คาบสมุทรสแกนดิเนเวียคืออะไร มีความสำคัญ

คาบสมุทรสแกนดิเนเวียคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

by admin
611 views

คาบสมุทรสแกนดิเนเวียคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

สแกนดิเนเวียคือชื่อกลุ่มประเทศที่ประกอบไปด้วยประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน และประเทศเดนมาร์ก แต่บางครั้งก็จะมีการรวมประเทศฟินแลนด์ และประเทศไอซ์แลนด์เข้าไปด้วยกันกลายเป็นกลุ่มประเทศนอร์ดิก โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่ที่บริเวณตอนเหนือสุดของทวีปยุโรป และทุก ๆ ประเทศเหล่านี้ล้วนมีวัฒนธรรม ภาษาและขนบธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกัน สมาขิกราชวงศ์ของทั้งสวีเดน เดนมาร์ก และนอร์เวย์ก็ล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเครือญาติกัน กลุ่มประเทศนี้มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอากาศที่ดีมาก ทรัพยากรทาวธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์สูง และยังมีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีเฉพาะพื้นที่อย่างการเกิดแสงเหนืออีกด้วย

ความสำคัญของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อว่ามีการตั้งรกรากของชนเผ่าโบราณในพื้นที่บริเวณนี้มานานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว แต่ยุคที่ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดของที่นี้ก็คือยุคไวกิ้ง ซึ่งเป็นเรื่องราวในช่วงคริสตวรรษที่ 9 – 11 ชนชาติที่ถือว่ามีความเก่งในการเดินเรือ และมีความกล้าหาญชาญชัย ในช่วงที่รุ่งโรจน์ชาวไวกิ้งได้เดินเรือไปล่าหัวเมืองต่าง ๆ ในทวีปยุโรปมาได้เกือบทั้งหมด สิ่งที่โดดเด่นของชนชาตินี้ก็คือเรือไวกิ้ง เรือเดินสมุทรที่มีประสิทธิภาพมากในอดีต เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนของชาวไวกิ้งไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วทวีปยุโรป

สิ่งที่ทำให้ประเทศในคาบสมุนทรสแกนดิเนเวียโดดเด่นนั้นก็คือสภาพภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และไม่สามารถหาได้ในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกอย่างปรากฎการณ์แสงเหนือ หรือ Aurora Borealis ที่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่มาที่ชัดเจน หรือทำนายการเกิดปรากฎการณ์นี้ได้อย่างแม่นยำ แต่มีโอกาสพบได้บ่อยในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี หรือปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนซึ่งเกืดขึ้นเนื่องจากช่วงการองศาที่โลกทำกับพระอาทิตย์ในช่วงฤดูร้อนทำให้ประเทศที่อยู่บริเวณแถบเส้นอาร์กติกได้รับแสงแดดเดือบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจากบันทึกพบว่าทางตอนเหนือสุดของประทศฟินแลนด์เคยเกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนยาวนานถึง 73 วัน

นอกจากนี้เนื่องจากภูมิภาคสแกนดิเนเวียนี้อยู่ในตอนเหนือสุดของทวีปยุโรปจึงมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาลองสัมผัสความเย็นระดับขั้วโลกเหนือหลายแห่ง โดยสถานที่ที่นับว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดนั้นก็คือเลปแลนด์ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของซานตาครอส มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งนอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์ มีหิมะปกคลุมภูมิภาคนี้เกือบตลอดทั้งปี เกิดเป็นโรงแรมน้ำแข็งให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความหนาวเย็นระดับขั้วโลกในความสบายและการให้บริการในระดับโณงแรม 5 อีกด้วย นอกจากนี้ที่นี้ยังมีผู้คนที่ทำอาชีพเลี้ยงกวางเรนเดียร์ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการขับรถเลื่อนได้อีกด้วย

ปราสาทราชวังที่มีความงดงาม เนื่องจากกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียเคยปกครองในระบอบกษัตริย์มาก่อน ซึ่งในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้เปลี่ยนเป็นการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกันหมดแล้ว ทำให้มีปราสาทราชวังที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมอยู่มากมายอย่างปราสาทครอนบอร์กที่เคยปรากฎในนิยามเรื่องแฮมเล็ตของเชคสเปียร์อีกด้วย

กล่าวได้ว่าคาบสมุทรสแกนดิเนเวียคือพื้นที่ที่มีความสั๕ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรมและขนบธรรมเนียมที่มีเอกลักษณ์ ถือเป็นพืชที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ มากมาย

บทความล่าสุด