"> ความเป็นมาของเกมกีฬาระดับโลก โอลิมปิก | aisia.net
ความเป็นมาของเกมกีฬาระดับโลก โอลิมปิก

ความเป็นมาของเกมกีฬาระดับโลก โอลิมปิก

by admin
180 views

ความเป็นมาของเกมกีฬาระดับโลก โอลิมปิก

ในขณะที่โลกกำลังลุ้นอยู่ว่า โอลิมปิก ประจำปี 2020 จะกลายเป็นรอบการจัดกีฬาครั้งประวัติศาสตร์ที่ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้หรือไม่ ซึ่งหากเกมกีฬาครั้งนี้ถูกยกเลิกจริง ๆ ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกมกีฬานี้จะต้องถูกยกเลิกเพราะโรคระบาด หลังจากที่ได้ถูกยกเลิกมาครั้งหนึ่งแล้วในปี ค.ศ. 1940, 1944 เนื่องจากผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก่อนอื่นขอระบุประวัติความเป็นมาที่ทำให้เกมกีฬานี้กลายเป็นเกมกีฬาระดับโลกที่เกือบทุกประเทศต่างก็เข้าร่วมหน้าประวัติศาสตร์ทางเกมกีฬาร่วมกัน
โอลิมปิก คือภาษากรีก เนื่องจากประเทศนี้คือตนกำเนิดของเกมกีฬานี้โดยจะจัดการแข่งขันขึ้นทุก ๆ 4 ปี ที่ลิมเปีย ซึ่งรัฐต่าง ๆ ในปกครองของอณาจักรกรีกจะร่วมกันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในอดีตกีฬากรีฑาคือกีฬาหลักในการแข่งขันนี้ ร่วมกับเกมการต่อสู้อื่น ๆ และการแข่งม้า โดยถือว่าเป็นเกมกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าซูส เทพสูงสุดในความเชื่อของชาวกรีก อย่างไรก็ดีเมื่อชาวโรมันเริ่มเข้ามามีบทบาทแทนชาวกรีกเกมกีฬานี้ก็ได้เริ่มเสื่อมความสำคัญและสูญหายไปในที่สุด
อย่างไรก็ดีหลังจากที่เกม โอลิมปิก ได้เลื่อนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปี ก็ได้ถูกรื้อฟื้นโดยนายปิแอร์ เดอ ดูเบอร์แตง นักกีฬาชาวฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายขุนนาง ได้เกิดแนวคิดที่จะรื้อฟื้นเกมกีฬนานี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ โดยเขาต้องใช้เวลานานถึง 4 ปีเดินทางไปตามประเทศต่าง ๆ เพื่อจัดการประชุมหารือและแนวทางในการรื้อฟื้นเกมกีฬาชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมในครั้งแรก 15 ประเทศด้วยกัน ซึ่งได้มีการตกลงว่าจะจัดงานแข่งขันขึ้นทุก ๆ 4 ปีเหมือนในอดีต แต่สถานที่จัดจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปยังประเทศสมาชิกต่าง ๆ แต่เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ริเริ่มเกมกีฬาสมัยใหม่นี้จึงจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเอเธอนส์ ประเทศกรีก ในปี ค.ศ. 1896 และจะต้องมพิธีจุดคบเพลิงในทุก ๆ ครั้งที่จัดเกมกีฬานี้ โดยไฟจะต้องเริ่มจุดที่เขาโอลิมปัส ประเทศกรีกทุกครั้ง
ซึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 เป็นต้นมา เกม โอลิมปิก ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปัจจุบันมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการจัดเกมกีฬานี้โดยเฉพาะเรียกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีประเทศสมาชิกมากถึง 197 ประเทศ โดยทุกประเทศสามารถเข้าร่วมเกมกีฬาชนิดนี้ตามปณิธานของนายปิแอร์ เดอ ดูเบอร์แตงที่ระบุว่าทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกลัทธิการปกครองต้องได้รับโอกาสในการเข้าร่วม ห้ามมีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งนั้น มีการออกกฎเพื่อให้ทุก ๆ ประเทศปฏิบัติตามเรียกว่ากฎบัตรโอลิมปิก และยังมีการแบ่งเป็นการแข่งขันย่อยเรียกว่าเกมฤดูร้อน ฤดูหนาว เกมเยาวชนฤดูร้อน และเกมเยาวชนฤดูหนาวอีกด้วย นับแต่นั้นมาทุก ๆ 4 ปี เกมได้ถูกจัดขึ้นตามประเทศเจ้าภาพซึ่งมีการยกเลิกไปเพียง 2 ครั้งคือในปี ค.ศ. 1940 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศฟินแลนด์ และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1944 ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเอง

บทความล่าสุด