">  ข้อควรรู้ก่อนไปประเทศมุสลิม | aisia.net
ข้อควรรู้ก่อนไปประเทศมุสลิม

 ข้อควรรู้ก่อนไปประเทศมุสลิม

by admin
121 views

 ข้อควรรู้ก่อนไปประเทศมุสลิม

ศาสนาอิสลามนับเป็นศาสนาที่มีกฏระเบียบต่าง ๆ ค่อนข้างเข้มงวด ทั้งระเบียบเครื่องแต่งกาย อาหาร และการปฏิบัติตัวทางสังคม ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเยือนประเทศ มุสลิม จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก ดังมีรายละเอียดที่ควรรู้ ดังต่อไปนี้

  1. การแต่งกาย ควรแต่งกายให้มิดชิด โดยเฉพาะผู้หญิงควรสวมเสื้อแขนยาว สวมกระโปรงที่มีความยาวถึงเข่า ควรมีสีเข้มและไม่รัดรูป ควรสวมเสื้อคลุมทับเสื้อผ้าตามปกติ บางประเทศอาจต้องสวมผ้าคลุมผมให้มิดชิดเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ แม้แต่ผู้ชายก็ควรแต่งกายสุภาพ ไม่ควรสวมกางเกงขาสั้น เสื้อผ้าที่เปิดอกหรือเสื้อที่ไม่มีแขน
  2. กิริยามารยาท การใช้วาจาและแสดงกิริยาต่าง ๆ ควรทำอย่างเรียบร้อย ไม่ควรแสดงกิริยาท่าทางที่ขัดต่อแนวคิดของศาสนาอิสลาม เช่นการกอดจูบกันในที่สาธารณะ ผู้หญิงไม่ควรสัมผัสมือผู้ชาย หรือแสดงความใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามที่ยังไม่ใช่สามีภรรยาของตนมากเกินไป เป็นต้น
  3. สิ่งที่ไม่ควรนำเข้าไป สุรา อาวุธทุกประเภท และสื่อหรือรูปภาพที่ขัดต่อศีลธรรมของศาสนาอิสลาม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของเนื้อหมู แต่บางประเทศก็มีข้อยกเว้น เช่นประเทศบรูไนสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศได้แต่จำกัดให้ไม่เกิน 2 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร) หรือเบียร์ 12 กระป๋อง ต่อการเดินทางเข้าประเทศแต่ละครั้ง และเพื่อต้องอยู่ภายใต้การบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด พร้อมต้องแจ้งและสำแดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำเข้า แต่บางประเทศที่มีกฎระเบียบเคร่งครัดแม้แต่อุปกรณ์เพื่อการถ่ายทำสถานที่ต่าง ๆ ก็ต้องขออนุญาตกับทางการก่อนนำเข้าด้วย
  4. สถานที่บางแห่งต้องขออนุญาตก่อนจึงจะถ่ายภาพได้ การถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวนับเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวหลายคน แต่ในประเทศ มุสลิม สถานที่บางแห่งไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ อย่างสถานที่ราชการ สถานที่ที่มีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ สถานที่ทางศาสนา และอาคารที่อยู่ในการดูแลของรัฐบาล ถ้าจะให้ดีควรสอบถามความสมัครใจก่อนถ่ายรูปบุคคลหรือสถานที่ทุกครั้ง
  5. ตรวจสอบช่วงเวลาที่จะเดินทาง ในความเป็นจริง ๆ ทุก ๆ สถานที่ก็ล้วนมีฤดูกาลที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ อย่างฤดูหนาวสำหรับชมบรรยากาศหนาว หรือฤดูร้อนเพื่อชมเทศกาลสำคัญ ๆ แต่ในกรณีของประเทศ มุสลิม จะมีช่วงถือศีลอดที่ค่อนข้างเงียบเหงา และเดือนรอมฎอนยังมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี เพราะทางศาสนาอิสลามจะใช้วิธีการดูดาวเป็นตัวกำหนด ในช่วงเวลาดังกล่าวสถานที่ราชการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ จะมีเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แม้แต่ร้านค้าและร้านอาหารส่วนมากก็จะปิดทำการ แม้แต่การรับประทานอาหารในที่สาธารณะ ในขณะที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินของนักท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำ
  6. การเข้าชมศาสนสถาน แม้ว่าบางสถานที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมศาสนสถานได้ แต่ก่อนเข้าไปในศาสนสถานต้องถอดรองเท้าก่อนทุกครั้ง กรณีที่ไม่ใช่ มุสลิม ต้องเดินในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น สุภาพสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมต้องสวมชุดคลุมยาวสีดำ ศาสนสถานบางแห่งจะมีจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สวมทับก่อนเข้าไปในศาสนสถาน
  7. การปฏิบัติตัวกับผู้คน มีธรรมเนียมปฏิบัติบางประการที่ควรรู้ก่อนไปยังประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก อย่างการส่งของหรือรับของระหว่างกันควรใช้มือขวาเท่านั้น แต่หากของมีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากสามารถใช้มือซ้ายช่วยประคองการถือของได้ เมื่อได้รับการเชิญให้รับประทานอาหาร แล้วไม่อยากรับประทานให้กล่าวขอบคุณ พร้อมใช้มือสัมผัสที่ภาชนะอาหาร เป็นต้น

การเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ นักท่องเที่ยวควรมีการศึกษา และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นให้ดีเสียก่อน ทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวนักท่องเที่ยว การเดินทางเป็นไปตามแผนไม่ติดขัด และไม่ทำตัวให้เกิดปัญหากับประเทศที่เดินทางไปถึง แม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศ มุสลิม ก็ตาม

 

 

บทความล่าสุด