"> กำเนิดหนังสือเล่มแรกของโลก | aisia.net
กำเนิดหนังสือเล่มแรกของโลก

กำเนิดหนังสือเล่มแรกของโลก

by admin
310 views

กำเนิดหนังสือเล่มแรกของโลก

หนังสือคือสิ่งสำคัญที่มนุษย์ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรม ประเพณี ความเชื่อ หรือพิธีกรรมทางศาสนา ในยุคหลัง ๆ หนังสือยังถูใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ไม่ว่าวิชาการแขนงใด ๆ ก็ล้วนใช้หนังสือในการถ่ายทดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อย ๆ หรือจะใช้หนังสือเพื่อการสันทนาการในการบอกเล่าเรื่องราวประโลมโลก หรือเสริมความรู้รอบตัว นำไปประกอบเป็นงานอดิเรกได้เช่นกัน แต่หนังสือเล่มแรกของโลกนั้นมีที่มาที่ไปและกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร

ในอดีตก่อนการประดิษฐ์กระดาษที่จำเป็นต่อการสร้างหนังสือนั้น มนุษย์ได้ใช้วัสดุทางธรรมชาติอย่างดินเหนียวในการบันทึกเรื่องราว นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานอายุกว่า 5000 ปีก่อนคริสตกาล ว่ามนุษย์ได้เริ่มขีดเขียนบอกเล่าเรื่องราวด้วยการใช้ของแข็งกดลงบนดินเหนียวในขณะที่มันยังอ่อนนุ่มอยู่ เพื่อให้เกิดเป็นลวดลายตัวอักษรที่เรียกกันว่า “อักษรลิ่ม” อย่างไรก็ดีนี่ยังไม่ถูกนับว่าเป็นหนังสือเล่มแรก เพราะเรื่องราวแต่ละเรื่องจะอยู่บนแผ่นดินเหนียวแผ่นเดียว ซึ่งไม่สามารถรวมกันเป็นเล่มเดียว หรือเก็บได้ง่าย ทั้งยังมีจุดอ่อนตรงที่พวกมันนั้นสามารถหักและแตกได้ง่าย หลายครั้งที่หลักฐานบันทึกเหล่านี้ได้สูญหายไปตามกาลเวลา

ต่อมาจนในราวปีค.ศ.105 มีชาวจีนชื่อ ไซลั่น ได้คิดค้นประดิษย์ทำกระดาษขึ้นมา ด้ายความยืดหยุ่น ความบาง และความสามารถในการดูดซับน้ำหมึก ทำให้กระดาษกลายเป็นวัสดุสำคัญที่ทำให้มนุษยใช้ขีดเขียน และถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามพบว่าความเป็นมาของกระดาษว่าใครคือคนแรกที่คิดค้นได้นังคงมีความสับสนไม่ชัดเจนอยู่บ้าง เพราะชาวอียิปต์โบราณก็ได้มีการคิดค้นนำต้นกกชนิดหนึ่งมาใช้ทำกระดาษที่เรียกว่า กระดาษปาปิรุสหรือปาปิรัสนั่นเอง กระดาษทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถม้วนเก็บได้ แต่ก็ยังไม่พบการรวมเล่มมาใช้เป็นหนังสือเล่มแรกอยู่ดี

โดยหนังสือที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกนั้นก็คือหนังสือที่ชื่อวัชรสูตร หรือ Diamond Surta ซึ่งตีพิมพ์ขี้นมาในปี ค.ศ. 868 โดยผู้ที่ได้ทำการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกนี้คือชาวจีนชื่อว่า วาง เฉีย เป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนา และผลิตขึ้นมาหลายเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับพุธศาสนิกชนชาวจีน เป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ลักษณะของหนังสือเล่มนี้คือถูกม้วนตามแกนไม้ มีความยาวของกระดาษทั้งหมดเมื่อคลีออกมา 17.5 ฟุต ความกว้าง 10.5 นิ้ว รายละเอียดในหนังสือมีทั้งภาพและตัวอักษร ซึ่งใช้เทคนิคการตีพิมพ์ทั้งภาพและตัวอักษรด้วยบล็อคไม้ จากนั้นก็นำมากดบนกระดาษกลายเป็นรายละเอียดในแต่ละเล่ม จึงถือเป็นหนังสือเล่มแรกเพราะใช้เทคนิคการพิมพ์ไม่ใช่การเขียนหรือบันทึกด้วยลายมือเหมือนกับหนังสือเล่มอื่น ๆ

เนื้อหาในหนังสือเล่มแรกนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ความไม่มีตัวตน ความว่างเปล่าของสิ่งต่าง ๆ สิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกล้วนมีเหตุมีผลของมัน โดยมีปัจจัยต่าง ๆ หล่อหลอมให้เกิดขึ้น เปรียบให้เห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่จีรังยั่งยืน เมื่อเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ก็จะดับไปเป็นธรรมดา ไม่ควรเอาใจไปผูกมัด เพราะทุกเรื่องล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราคิดขึ้นมาเอง เป็นคำเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ให้กับเหล่าพระอรหันสาวกนั่นเอง

 

 

บทความล่าสุด