"> กำเนิดปฏิทินในไทย | aisia.net
กำเนิดปฏิทินในไทย

กำเนิดปฏิทินในไทย

by admin
292 views

            กำเนิดปฏิทินในไทย

การกำเนิดปฏิทินครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งกำเนิดมาตั้งแต่ในอดีตโดยประเทศไทยใช้ไปทีมจันทรคติตั้งแต่สมัยสุโขทัยถ้านับตามปีแล้วใช้ตั้งแต่ปีมหาศักราชและจุลศักราชเป็นลำดับจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯเปลี่ยนจากไปทิ้งการโทรคติมาใช้ปฏิทินสุริยะคติในปีจุลศักราช 1240 โดยใช้แบบสากลตามปฏิทินเกรกอเรียนแต่ยังไม่มีการตีพิมพ์ณสมัยนั้น

อืมเมื่อ 14 มกราคม 2385 ได้มีการตีพิมพ์ปฏิทินขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นปลายสมัยรัชกาลที่สามสามารถตรวจสอบและค้นคว้าหาหลักฐานได้จากไมโครฟิล์มหนังสือบางกอกคาเลนดาร์ในปี พ.ศ. 2413 ซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถพบเจอได้ในหอสมุดแห่งชาติหรือค้นคว้าได้จากหนังสือต้นฉบับที่หอสมุดดำรงราชานุภาพซึ่งหมอบรัดเลย์ได้เขียนไว้

หลังจากนั้นเมื่อมีการตีพิมพ์ไปทิ้งครั้งแรกแล้วในสมัยรัชกาลที่4 ทรงโปรดให้มีการตีพิมพ์เพิ่มเติมแต่พิมพ์เป็นไปถิ่นภาษาไทยและต่อมาในสมัยรัชกาลที่5 ก็ได้มีปฏิทินที่เพิ่มขึ้นในเมืองไทยได้แก่ประนินทินซึ่งใช้ลงโฆษณาในหนังสือสยาม ไสมย ของหมอสมิท ซึ่งปฏิทินหรือปะนินทินนี้ จะแจ้งเรื่องราวต่างๆจำนวนมากให้คนทั้งหมดได้รู้ที่ได้อ่านซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และคนในสมัยนั้นก็จะถูกนินทาว่าถ้าไม่รู้เขาจะนินทาว่าโง่ซึ่งประนินทินนี้มีราคาขายเล่มละสี่บาทณสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันเรายังหาประนินทินไม่พบและต่อมาหลังจากนั้นก็มีการตีพิมพ์ปฏิทินเพิ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกแต่ที่น่าสนใจก็คือปฏิทินที่ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่6นั้นเป็นปฏิทินพกพาเล่มเล็กๆ ที่รัชกาลที่9โปรดเกล้าฯให้พิมพ์เป็นของชำร่วยสำหรับแจกพระราชทานให้แก่ขุนนางหรือข้าราชการที่ใหญ่โตที่มาลงนามถวายพระพรในวันขึ้นปีใหม่ปฏิทินเล่มเล็กหรือปฏิทินพกพาแบบนี้ยังมีแจกต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งบุคคลธรรมดาก็สามารถไปลงนามถวายพระพรและขอรับปฏิทินหลวงได้ซึ่งเป็นที่ชนิดนี้จะถูกเปลี่ยนชื่อมาว่าเป็นปฏิทินหลวงสำหรับเป็นของชำร่วยให้แก่บุคคลทั่วไปหรือข้าราชบริพารที่มาร่วมพิธีถวายพระพรไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการตีพิมพ์ปฏิทินในประเทศไทยยังมีการจัดทำต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันไปทีมยังมีรายละเอียดในเรื่องของฝากภาพภูมิอากาศเวลาน้ำขึ้นน้ำลงการเดินทางของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และมีที่ว่างให้บันทึกหรือโน้ตเล็กๆน้อยๆ แล้วยังมีสมุดบันทึกอีกแบบหนึ่งซึ่งบอกรายละเอียดวันเดือนปีและมีหน้าสำหรับจดบันทึกหมายเหตุทองแต่ละวันแต่ละเดือนรวมถึงบอกวันสำคัญเวลาวันนัดหมายที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าไดอารี่หรือสมุดบันทึกกสามารถอนุโลมให้เรียกเป็นปฏิทินก็ได้ถ้ามีการบอกเวลาและวันนัดหมายที่สำคัญมันจึงเกิดเป็นปฏิทินไดอารี่

 

บทความล่าสุด